Mariborska cesta 56, 2360 Radlje ob Dravi +386 (0)2 88 79 670
Kakovost in okolje

Kakovost in okolje

V podjetju se zavedamo, da so brezhibna kakovost izdelkov in naših storitev, skrb za zdravje ljudi in skrb do okolja ključni za dolgoročno poslovanje in obstoj podjetja.

Nenehno izboljševanje produktov, procesov in storitev s strateškim ciljem Zero defects in popolnim zadovoljstvom kupcev, so del naše filozofije in politike kakovosti podjetja.

Učinkovita raba energentov in materialov v proizvodnem procesu, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, odgovorno ravnanje z odpadki, ter minimaliziranje le-teh, so del politike varovanja okolja in ključni kazalniki pri strategiji razvoja podjetja.

Skrb za zdravje in zadovoljstvo zaposlenih, njihova pripadnost podjetju, njihova strokovna usposobljenost in zavestnost v procesu izdelave izdelkov, v skrbi do okolja in skrbi do soljudi, so načela na podlagi katerih gradimo prihodnost podjetja.

 • Večkratno zadovoljstvo: zadovoljni sodelavci -> zadovoljni kupci -> zadovoljni lastniki
Politika kakovosti
 • Osnovna filozofija obvladovanja kakovosti je opredeljena odgovornost posameznika. Vsak posameznik se zaveda pomembnosti svojega dela in svojega doprinosa k nastanku končnega izdelka.
 • Uresničitev začrtane poslovne politike pomeni: določitev merljivih ciljev, spremljanje in nadzor le-teh, kot tudi ukrepanje v primeru nedoseganja.
 • Konkurenčnost temelji na znanju. Nove sodelavce usposabljamo, da bi razumeli potrebe in zahteve kupcev, saj le z dovolj dobro usposobljenim kadrom lahko izpolnjujemo in dosegamo postavljene cilje.
 • Za obstoj je poleg konkurenčnosti potrebno znati ravnati tudi z okoljem, ki zagotavlja, da se zaradi dejavnosti podjetja, kakovost bivanjskega okolja ne bo poslabšala. Zdravje ljudi je vrednota, ki jo odgovorno upoštevamo
 • Nenehno izboljševanje in nadgradnja sistema kakovosti in ravnanja z okoljem nam omogoča ostati v igri. V proces izboljšanja vključujemo vse zaposlene; upoštevamo in vzpodbujamo predloge in nasvete vsakogar.

  Zmanjševanje vplivov na okolje dosegamo s sistematičnim pristopom, kar pomeni:
  • širjenje zavesti o ravnanju z okoljem med sodelavci,
  • javno objavo Politike ravnanja na medmrežju,
  • realizacijo okvirnih in konkretnih okoljskih ciljev,
  • ustrezno ukrepanju v primeru izrednih razmer,
  • ločevanje, kot tudi zmanjševanje nastalih odpadkov,
  • načrtovanje in uvedba tehnologij in proizvodov, da bo obremenjevanje okolja pri proizvodnji, uporabi, odlaganju, čim manjše,
  • tehnološka prenova procesov v smislu minimiranja porabe naravnih virov in zniževanje nastajanja odpadkov,
  • zniževanje porabe energije za enak učinek.
 • Pri realizaciji proizvoda uporabljamo sodobne, v praksi preizkušene tehnologije, strojno opremo, naprave in postopke, ki omogočajo (npr.) nižji odpad/izmet, energetsko varčnost, regeneracijo, reciklažo.
 • Sistem celovitega obvladovanja kakovosti in ravnanja z okoljem je primarna naloga vodstva. Zasnovan je na preventivnem ukrepanju, kar pomeni pravočasno odkrivanje napak in pomanjkljivosti, na vseh področjih.

  Vodstvo podjetja:
  • podpira nenehne okoljske izboljšave podjetja, kot tudi na področju varstva pri delu,
  • spremlja izvajanje zavezujočih zakonodajnih zahtev, zahtev kupcev in zainteresiranih strank,
  • izpolnjuje pričakovanja zainteresiranih strank (javnost, sosedje …).
 • Nihče ni nezmotljiv, zato priznavamo svoje napake. Znanja ne skrivamo, temveč ga posredujemo.
 • Moj sodelavec je moj kupec, saj ga potrebujem; tudi sam sem njegov kupec, saj me tudi on potrebuje
 • Vsakdo razume pomen nastalih stroškov, predvsem stroškov nekakovosti.

VAROVANJE OKOLJA je naša dolžnost, skrb in obveza

Sprejemamo izzive

Naša razvojna moč je splet jasnih strategij, razvojnih usmeritev in predanosti našim skupnim vrednotam:
fleksibilnosti, partnerstvu, zaupanju, kreativnosti in učinkovitosti.

Naslov

Mariborska cesta 56, 2360 Radlje ob Dravi

Kontakt

+386 (0)2 88 79 670

Kontakt