Mariborska cesta 56, 2360 Radlje ob Dravi +386 (0)2 88 79 670
SE CNC P&K Pušnik 3

 

Naziv operacije:

SE CNC P&K PUŠNIK 3

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Upravičenec:

CNC P&K-PUŠNIK d.o.o., Mariborska cesta 56, 2360 Radlje ob Dravi.

Posredniško telo:

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

S sredstvi evropske kohezijske politike se sofinancira 20 % upravičenih stroškov operacije. Namenska sredstva za kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva: PP 160327 PN4.2-Obnovljivi viri energije-14-20-KS-EU. Razliko potrebnih sredstev za financiranje operacije zagotavlja upravičenec.

Namen operacije:

Nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW, dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne energije [MW]: 0, 42864.

Glavni cilji operacije:

  • povečati delež uporabe obnovljivih virov energije,
  • zmanjšati emisije CO2.

Povezava na spletno stran EU skladi:

http://www.eu-skladi.si/

 

 

Naslov

Mariborska cesta 56, 2360 Radlje ob Dravi

Kontakt

+386 (0)2 88 79 670

Kontakt

Podatke, ki jih prejmemo preko povpraševalnega obrazca, bomo uporabili izključno samo za namene obdelave povpraševanja.